Majątek osobisty

Jakie składniki majątku nie wchodzą do majątku wspólnego małżonków? Do majątku osobistego każdego z małżonków należą: 1) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej; 2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił; …

Czytaj więcej