Na czym polega przestępstwo groźby karalnej?

Treścią groźby karalnej jest zapowiedź popełnienia przestępstwa na szkodę zagrożonego lub osoby mu najbliższej. Nie będzie zatem stanowiło przestępstwa z art. 190 k.k. grożenie pokrzywdzonemu popełnieniem wykroczenia, czy też naruszeniem przepisów prawa administracyjnego lub cywilnego. Dla zaistnienia przestępstwa z art….

Czytaj więcej