• Poznaj szeroki zakres pomocy prawnej dla ciebie i twojej firmy

  • Prawo cywilne i gospodarcze
  • Prawo karne
  • Prawo spółek handlowych
  • Prawo pracy
  • Prawo zamówień publicznych
  • Kredyty frankowe
  • Prawo rodzinne
  • Prawo spadkowe

Kancelaria

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne na najwyższym poziomie, we wszystkich istotnych dziedzinach prawa. Naszym atutem jest dynamiczny zespół prawników z wieloletnim doświadczeniem. Naszym klientom oferujemy zarówno doradztwo prawne w konkretnych sprawach oraz ich prowadzenie przed sądami, organami administracji i innymi instytucjami.

Kancelaria świadczy pomoc i obsługę prawną m.in. w zakresie prawa cywilnego i gospodarczego, prawa karnego, prawa spółdzielczego, prawa spółek handlowych, prawa pracy, prawa zamówień publicznych.

Wszystkie usługi świadczymy w formie i zakresie dostosowanym do indywidualnych potrzeb naszych klientów, także w siedzibie lub innym dogodnym miejscu, po cenach konkurencyjnych i zróżnicowanych co do wysokości i terminów zapłaty, z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji każdego klienta.

Kancelaria świadczy pomoc prawną w języku polskim i angielskim.

Zakres praktyki

Zakres pomocy prawnej świadczonej przez Kancelarię obejmuje w szczególności:

 • Prawo cywilne i gospodarcze

  • doradztwo prawne, w tym sporządzanie opinii prawnych z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego
  • sporządzanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych
  • udział w negocjowaniu umów z kontrahentami
  • zastępstwo procesowe w sprawach cywilnych i gospodarczych we wszystkich instancjach
 • Prawo karne

  Doradztwo obejmuje prowadzenie wszelkiego rodzaju spraw karnych, w tym w szczególności spraw dotyczących:

  • przestępstw gospodarczych (m.in. obrona członków zarządu spółek kapitałowych, obrona w sprawach karnoskarbowych, obrona w sprawach związanych z naruszeniem praw pracowniczych)
 • Prawo spółek handlowych

  • doradztwo w zakresie prawnych aspektów działalności operacyjnej przedsiębiorców krajowych i zagranicznych
  • bieżąca obsługa prawna organów spółek (zgromadzenia wspólników, posiedzenia zarządu i rady nadzorczej)
  • doradztwo i przygotowywanie dokumentacji dotyczącej zdarzeń podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego
  • opracowywanie dokumentów statutowych oraz wewnętrznych aktów prawnych spółek (umowy, statuty, regulaminy)
  • sporządzanie opinii prawnych w zakresie prawa spółek handlowych
  • reprezentacja spółek i ich organów w sporach z udziałowcami/ akcjonariuszami
  • udział w negocjacjach z kontrahentami
 • Prawo pracy

  Pomoc prawna dla pracodawców:

  • Sporządzanie umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, kontraktów menedżerskich
  • przygotowywanie wypowiedzeń umów o pracę, oświadczeń w przedmiocie rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, porozumień o rozwiązaniu umowy o pracę
  • przeprowadzanie zwolnień grupowych
  • przygotowywanie regulaminów pracy, wynagradzania, premiowania, przyznawania nagród jubileuszowych
  • współpraca z działami kadr przedsiębiorców
  • zastępstwo procesowe w sporach sądowych we wszystkich instancjach
  • przeprowadzanie procedury zatrudniania w Polsce cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej
 • Prawo zamówień publicznych

  • Doradztwo obejmuje prowadzenie wszelkiego rodzaju postępowań o udzielenie zamówienia publicznego ze strony wykonawcy,
  • dochodzenia należności z tytułu realizacji umów z zakresu zamówień publicznych, zastępstwo procesowe przed KIO,
  • sporządzania opinii prawnych z zakresu zamówień publicznych.
 • Kredyty frankowe

  • reprezentacja w sprawach przeciwko bankom o roszczenia wynikające z umów kredytu w CHF (pozwy o unieważnienie umów i zwrot nadpłat, zawezwania do próby ugodowej, zabezpieczanie roszczeń-zawieszanie spłat kredytów).
  • analiza umowy w CHF
  • negocjacje przedsądowe z bankami
  • sporządzanie odpowiedzi na pisma bankowe i wezwania do spłaty kredytu
 • Prawo rodzinne

  • rozwód,
  • separacja
  • alimenty
  • podział majątku małżeńskiego
  • ustalenie władzy rodzicielskiej
  • ustalenie kontaktów z dzieckiem
  • ustalenie miejsca pobytu dziecka
  • ograniczenie praw rodzicielskich
  •  sprawy związane z potrzebami rodziny
 • Każda sprawa ma indywidualny charakter

  skontaktuj się z nami aby zapewnić

  ochronę prawną dla Ciebie i Twojej firmy

Życie płynie zbyt szybko aby wszystko kontrolować. otoczymy ciebie i twoją firmę opieką prawną.

Zasady Współpracy

 • W ramach współpracy z osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi Kancelaria oferuje świadczenie pomocy prawnej zarówno na zasadzie wynagrodzenia ryczałtowego z uwzględnieniem umówionego miesięcznego limitu czasu pracy prawników Kancelarii, jak i stawek godzinowych.

 • W ramach współpracy z osobami fizycznymi wynagrodzenie Kancelarii ustalane jest indywidualnie, z uwzględnieniem stopnia skomplikowania sprawy i wartości przedmiotu sporu.

Referencje

Z usług Kancelarii korzystają m.in. podmioty gospodarcze, w tym spółki prawa handlowego, organizacje społeczne, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe oraz osoby fizyczne. Referencje i wykaz klientów udostępniamy na prośbę klienta.

Blog

Zapraszam na mój Blog na którym poruszam różne ważne i ciekawe problemy prawne.

Majątek osobisty

Jakie składniki majątku nie wchodzą do majątku wspólnego małżonków? Do majątku osobistego każdego z małżonków należą: 1) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej; 2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił; …

Czytaj więcej

Na czym polega przestępstwo groźby karalnej?

Treścią groźby karalnej jest zapowiedź popełnienia przestępstwa na szkodę zagrożonego lub osoby mu najbliższej. Nie będzie zatem stanowiło przestępstwa z art. 190 k.k. grożenie pokrzywdzonemu popełnieniem wykroczenia, czy też naruszeniem przepisów prawa administracyjnego lub cywilnego. Dla zaistnienia przestępstwa z art….

Czytaj więcej

Czym jest roszczenie o zachowek?

Instytucja zachowku stanowi formę ustawowego zabezpieczenia interesów osób najbliższych spadkodawcy przed skutkami rozrządzeń dokonanych przez niego w ramach przysługującej swobody testowania. Ustawodawca pozostawił spadkodawcy wybór, co do sposobu zapewnienia uprawnionemu należnego mu zachowku, spadkodawca może bowiem powołać uprawnionego do…

Czytaj więcej

Kontakt

Kancelaria adwokacka
adwokat Luiza Fabrowska

Al. Jana Pawła II 80 lok. C 10
00 - 175 Warszawa
Pon. - pt.
9:00 - 17:00
Jesteśmy
Członkiem
Jesteśmy członkiem - Adwokatura Polska